De geboorte van een nieuwe wereld

Wim de Bruin uit Veere komt langs om een lezing te geven over zijn laatste boek De geboorte van een nieuwe wereld. Een initiatief van RenĂ© v. d. Goes.  https://wimdebruinauteur.nl/ We leven in een tijd waar het bestaan van de mens in een chaotische fase aan het komen is. De bedreigingen nemen toe. Wanhopig probeert de mens die bedreigingen te relativeren. Hij omarmt alles wat hem daarbij ondersteunt. Toch sluipt langzamerhand de angst in de menselijke geest. Zelfs het spreken over een eventuele ondergang is geen taboe meer. Naarmate de chaos groeit, zullen die ondergangsverhalen toenemen. Daarmee ook de angst en paniek van de mens. Dit boekje verzacht die angst en kan deze zelfs wegnemen. Aan de hand van een bijzondere boodschap vanuit het verborgene, laat het zien dat die heftige gebeurtenissen geen teken zijn van een ondergang, maar de geboorte van een nieuwe dimensie van liefde en licht. Die boodschap wordt in dit boekje ondersteund door Bijbelse en mystieke verhalen, maar ook door processen uit het dagelijkse leven en de wetenschap. Hierdoor wordt duidelijk dat die boodschap verborgen altijd al aanwezig was, maar dat nu de tijd rijp is om zich te tonen.

Wanneer: Zondag 14 november
Deuren open: 13:45
Aanvang Lezing: 14.00
Einde: 17.00 uur
Locatie: Centraal in Zeeuws-Vlaanderen, exacte locatie wordt na aanmelding gecommuniceerd.

De lezing van zondag 14 november is vol geboekt.

Bij voldoende animo organiseren we een tweede lezing
blijf dus aanmelden

Ontvangen we afmeldingen voor zondag de 14e dan nodigen we diegenen uit die zich reeds hebben aangemeld.

Over Wim de Bruin

Ik ben Wim de Bruin, geboren in 1949 en opgegroeid in een gereformeerd gezin in Zeeland. Al op jonge leeftijd voelde ik weerstand tegen de heersende, zeer dogmatische geloofstraditie. Ik voelde me ongelukkig, beperkt in mijn wezen en nam er daarom al snel afscheid van. Toch bleef ik, dikwijls onbewust, zoeken naar zingeving. Na verloop van tijd ging ik mij verdiepen in de filosofie om daar de antwoorden te kunnen vinden op mijn levensvragen. Ik dacht ze daarin gevonden te hebben, maar ook de filosofie gaf uiteindelijk niet meer dan rationele antwoorden. Ik voelde dat dit lang niet alles kon zijn.

Ik zocht verder, verdiepte mij in verschillende religies en diverse vormen van spiritualiteit. Uiteindelijk ontmoette ik lang geleden een man, Friedrich Weinreb, die mij bracht bij de joodse mystiek, waar ik me vervolgens jarenlang in verdiepte. Deze zachtaardige, wijze man wees mij op het verborgen verhaal achter de letterlijke Bijbeltekst. Hij opende als het ware mijn ogen, waardoor ik een gevoel van thuiskomen ervoer. Ik voelde mij werkelijk verbonden met God en begreep dat het ging om de liefde, de grenzeloze, allesomvattende liefde.

Ik begon te zien en ervaren dat er niets verloren gaat, dat we allemaal, zonder uitzondering, samen op weg zijn, als lichtwezens verpakt in een omhulling. Dat was wat ik eigenlijk altijd al voelde, ook als kind al, een alles omsluitende liefde die echt onvoorwaardelijk was, niet gebonden aan menselijke interpretaties, daden of religies.

Ondertussen ben ik gaan vertellen over het prachtige verhaal dat zich bevindt achter de letterlijke tekst van de Bijbel. Niet om een bepaalde theorie of nieuwe geloofsrichting als waarheid te brengen, zeer zeker niet, maar om te vertellen over de weg van mens en wereld. Wie is de mens, verborgen onder rationele beschouwingen en religieuze dogmatiek? Waar komt hij vandaan, waarom is hij hier en waar gaat hij naartoe? Ik vertel over de turbulente fase, je zou kunnen zeggen de branding waar we ons nu in bevinden. Ik wil de angst die de mens langzaam aan het bekruipen is, veranderen in hoop door te vertellen. Te vertellen dat die branding niet onze ondergang wordt, maar een teken is van een naderende, prachtige dimensie van liefde en licht.

Scroll naar boven
Scroll naar top